Péče na pracovišti v České Lípě je poskytována Hanou Koukalovou.

Nabídka

Kineziologický rozbor

Kineziologie je nauka o pohybu, která nám umožňuje pochopit individualizované pohybové programy našeho těla.
Kineziologický rozbor je soubor diagnostických postupů, které využívá fyzioterapeut ke stanovení fyzioterapeutické diagnózy a na základě tohoto k vytvoření terapeutického plánu.

Nabízené metody

Mobilizační techniky

Mobilizace je součástí manuální terapie, při které postupně odstraňujeme kloubní blokády a tím obnovujeme pohyblivost v daném kloubu, popřípadě segmentu páteře.

Mobilizační techniky jsou šetrné, jemné opakující se pohyby na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu, k usnadnění aktivace příslušných svalů, svalových skupin se využívá dechu a pohledu očí.

Metody měkkých tkání

Pomocí měkkých technik ovlivňujeme tzv.měkké tkáně, mezi ně patří kůže, podkoží, svaly, facie a svalové úpony.

Terapie dle Ludmily Mojžíšové

Diagnosticko léčebná metoda založena na odstranění svalových spazmů, mobilizaci žeber a aktivním, pravidelném cvičením. Pomáhá pacientům s vertebrogenními potížemi (bolesti zad), bolestmi hlavy (migrény), gynekologické potíže (funkční sterilita, neplodnost,bolestivá menstruace), dysfunkci svalů pánevního dna.

McKenzie metoda

Terapie vychází z výsledků vyšetření opakovaných pohybů, resp. stanoví se směrová preference ­neboli pohyb, který centralizuje nebo odstraňuje bolest a upravuje rozsah pohybu. Více na www.mckenzie.cz

SM systém

Cvičením s SM systémem zapojíte svalové řetězce a hluboko uložené svaly a vytvoříte si přirozený svalový korzet. Tím ochráníte vaši páteř před degenerativními změnami nebo při nadměrné zátěži. http://spiralstabilization.com/cz/

Kniha SM Systém Zdravá záda popisuje principy metody a léčebného cvičení dle MUDr. Richarda Smíška.

Cvičení na labilních plochách

Labilní plochy se používají při tréninku v rámci senzomotorické stimulace. Pro většinu živočichů a zejména pro člověka, který se běžně pohybuje po dvou, má velký význam už samo udržování polohy a rovnováhy. Přitom i sezení a stání je u člověka výsledek poměrně dlouhého učení.

Při špatném držení těla a nezdravém způsobu života se některé svaly trvale a přitom nevědomky přetěžují, takže člověk pak trpí různými bolestmi zad a podobně.

Poruchy tohoto druhu se dají léčit pohybovou terapií, například senzomotorickou stimulací, při níž si organismus vytváří lepší souhru mezi vjemy a pohyby

.BOSU® Profi balance trainerVýsledek obrázku pro Airex        Výsledek obrázku pro Airex                    Balanční masážní polštářek LIFEFIT BALANCE CUSHION 33cm zelený

Cvičení na Flowin

Je založen na přirozených a plynulých pohybech bez doskoků a zatížení kloubů. Při cvičení se využívá jen hmotnost těla. FLOWIN®Používáme tuto pomůcku při treninku oslabených svalů, např. k nácviku stability kolenního kloubu po úrazech a k posilování hlubokého stabilizačního systému.

 

Metoda Roswithy Brunkow

Jsou vzpěrná cvičení, která jsou založena na správném nastavení aker horních a dolních končetin a využívá polohy motorické ontogeneze.

Používá se v rámci prevence a terapie u dětí a dospělých, kteří mají poruchu držení těla a pohybových vzorců, přetížení a vadná postavení kloubů, centrální poruchy hybnosti, onemocnění páteře, urogynekologická onemocnění (inkontinence, funkční sterilita), neurologické nemoci.

 

Metoda dle Kabata

Základem metody jsou velké pohybové stereotypy vedené tzv. diagonálním směrem se současnou rotací. Stavebními prvky jsou: pohybové vzory, proprioceptivní stimulace s výrazným protáhnutím cvičené části, posilování oslabených svalů silnějšími svaly, maximální odpor, kontakt terapeuta, tlak, tah a přesné načasování průběhu cviku.

Metoda ACT

Akrální koaktivační terapie (ACT®) dle Palaščákové Špringrové rozvíjí od roku 2000 vybrané principy metody R. Brunkow o nové současné vědecké poznatky v oblasti neurofyziologie a psychofyziologie. http://rehaspring.cz/act.php

 

Kineziotaping

Cílem je dosažení normotonusu (normálního svalového napětí), snižování bolesti, zvětšení rozsahu funkce kloubů, zlepšení mikrocirkulace a fungování lymfatického systému.

 

Výsledek obrázku pro kineziotape

Vyšetření nohy

Na správné funkci nohy a chodidla závisí postavení celého těla.

Vyšetření nohy zahrnuje:

 • držení těla
 • stoj
 • chůzi
 • vyšetření funkčnosti kloubů nohy a dolní končetiny
 • zkoušky stability
 • a vyšetření systémem Podoskop a Podocam

Podoskop je moderní diagnostický přístroj, který slouží k odhalení ortopedických vad nohou.

Podocam je systém tvou webových kamer s automatickým ostřením , který následně umožní zhotovení záznamů a jejich přenesení do PC.

Díky záznamu můžeme hodnotit v čase efekt terapeutických postupů, které jsme zvolily.

Nabízíme také výrobu a prodej vložek do bot na míru.

Výsledek obrázku pro podocam

Cvičení pánevního dna

Pokud jsou svaly pánevního dna oslabené vzniká stresová inkontinence, tzn. únik moči při zvýšeném vnitrobřišním tlaku, například během kašlání, kýchání, smíchu nebo při zvedání těžších věcí.

U nás na pracovišti léčba dle : Fyzioterapeutický koncept dle PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

http://www.ppapelvic.com/o-ppa.html

Pro diagnostiku aktivity a relaxace a pro sledování vývoje terapie využíváme Ultrazvuk QSONO Q3

 

Dornova metoda PLUS

Co to znamená a co nabízíme ?

Strávíte se mnou na prvním vyšetření min. 3 hod, kdy srovnáme délku dolních končetin ,podíváme se na postavení kolen, kotníků, pánve, ramen a zaměříme se na místo(a) bolesti – záda, loket, paty,bolesti hlavy, čelisti, špatný skus apod.
Ošetření je zakončeno BREUSSOVOU MASÁŽÍ
Je možná kombinace s lokálním  ošetřením Rázovou vlnou.

Po „srovnání kostí v těle“ Dornovou metodou Plus je vhodné pokračovat v aktivním cvičení (min 10 min denně).
Nejjednodušší a nejlepší se jeví cvičení SMS systému Dr. Smíška – hradí všechny zdravotní pojišťovny.
Na našem pracovišti s tímto systémem běžně pracujeme. Lano na cvičení je možné zakoupit přes internet – my neprodáváme.

Kontrola po „srovnání“ je podle domluvy terapeut x klient – za 3 dny, týden, měsíc, není potřeba.

Důležité:
Dodržovat jednoduché cvičení každý den – 5 min jeden měsíc, pak 1x za 14 dní nebo dle doporučení terapeuta a pokračovat v příp. autoterapii dle doporučení terapeutem.

Info:
http://www.dornova-metoda.com
https://www.facebook.com/DornovaMetodaPlus/
http://www.spiralstabilization.com/cz/

Rázová vlna

Co je rázová vlna?

Rázová vlna je akustická vlna, která přenáší velké množství energie na postižené místo, přímo do vazivové či myoskeletální tkáně, kde vyvolává hojivé a regenerační procesy u subakutních a chronických stavů. Tento postup se původně vyvinul z metody bezoperačního rozrušování ledvinných kamenů. Dnes má tato efektivní metoda již svoje pevné místo hlavně v ortopedii, traumatologii, rehabilitační a sportovní medicíně.

Je to  jedna z nejúčinnějších současných léčebných metod, která je pro Vás k dispozici pro léčbu bolestivých stavů pohybového aparátu.

Rázová vlna je léčebná fyzikální neinvazívní metoda vhodná pro léčbu bolestivých stavů pohybového aparátu.  Je vhodná zejména k zahájení léčby, ale i tam, kde přes běžně užívanou léčbu Vaše potíže přetrvávají.

 

Oblast použití léčby rázovou vlnou:

 • Ortopedie
 • Revmatologie
 • Sportovní medicína
 • Rehabilitace

 

Výhody léčby rázovou vlnou:

 • Rázová vlna má vysokou, až 95%, účinnost léčby (dle typu onemocnění)
 • Rázová vlna je časově nenáročná ambulantní léčba
 • Rázová vlna je šetrná a dobře tolerovaná léčba bez jakýchkoli vedlejších účinků
 • Rázová vlna je fyzikální a pouze biologická léčba, zpravidla bez nutnosti další doplňující injekční nebo farmakologické léčby
 • Rázová vlna umožňuje zdravý a nebolestivý pohyb
 • Rázová vlna upravuje Vaši kvalitu života

.

Léčba rázovou vlnou je zaměřena nikoli jen k odstranění bolesti, ale k odstranění příčiny bolesti.

Účinkem léčby námi používané rázové vlny tkáň postupně regeneruje a hojí se, hojivé procesy přetrvávají až 5-9 týdnů od poslední aplikace léčby.

Pro léčbu radiální rázovou vlnou (RSWT) je k dispozici k léčbě v naší ambulanci v České Lípě špičkový švýcarský přístroj produkce Storz Medical AG – MASTERPULS MP 100 Ultra ® s vibrační terapií V-ACTOR.

 

Co je V-ACTOR ?

V-ACTOR® – účinná vibrační terapie

Fyziologické vibrace svalů při frekvenci až do 35 Hz působí jako nejsilnější hnací sila mikrocirkulačních procesů. Tato jemná rezonance způsobuje, že jsou živiny dodávány a vraceny nejmenšími cévami a lymfatickými kanály okolní extracelulární matrix. Tato funkce nemůže být zajištěna kardiovaskulárním systémem. Snížení fyziologických svalových vibrací nepříznivě ovlivňuje buněčné zásobování.To může vyvolat křečovité reakce, které způsobují bolestivé svalové ztuhnutí ve formě spoušťový bodů a nebo dokonce védou k poruše hojení ran. Svalové vibrace také zlepšují lymfatickou drenáž. Nejmenší lymfatické kanály se otevírají a absorbují tkáňové zbytky, které váží do lymfy v základní substanci. Může se zmenšit lymfedém. V-ACTOR® umožňuje cílenou aplikaci pneumaticky generovaných vibračních pulzů do tkáně. Mikrocirkulace se zlepšuje kompresí a dekompresí a metabolické odpadní produkty a toxiny jsou odstraněny prostřednictvím krevního a lymfatického systému. Prodloužení fascie a svalových vláken pomocí V-ACTORu® obnovuje normální svalový tonus tím, že je eliminováno svalové zkrácení a ztuhnutí. Pokud se ošetření provádí při 35 Hz, dojde k prodlužovacímu refl exu 35 krát za sekundu, což znamená, že se sval smršťuje víceméně nepřetržitě. Tato reflexní aktivita je rovněž nazývána Tonic Vibration Refl ex (TVR).

 

Dobré vědět, že :

 • terapie trvá přibližně 10–15 min. na jednu ošetřovanou partii,
 • interval mezi jednotlivými aplikacemi závisí na délce trvání obtíží – akutní stavy (čerstvé úrazy) 1–5 dní, dlouhodobější obtíže 7–10 (14) dní,
 • délka léčení závisí na vážnosti poškození tkání a na délce trvání obtíží – pro akutní bolestí lehčího charakteru stačí obvykle přibližně 3 návštěvy, u chronických potíží či těžkých poškození (těžká distorze kotníku, zlomenina,) je potřeba okolo 6–10 návštěv
 • Jedna aplikace = jedno ošetření jednoho segmentu těla(např. ramenní či loketní kloub, Achillova šlacha, bederní oblast, apod.)
 • Obvyklý počet aplikací na jeden segment těla je 4–16 s rozestupy 3–14 dnů mezi návštěvami. Počet aplikací a interval mezi nimi závisí na délce trvání obtíží, schopnosti regenerace organismu, spolupráci klienta při léčbě apod.
 • Při jedné aplikaci se provede asi 4 000 – 6 000 rázů – podle rozsahu ošetřované plochy
 • Léčená svalová skupina je na závěr důkladně uvolněna patentovanou hloubkovou vibrační masáží V-Actor a je aplikován kineziotape.

 

Nejčastější indikace pro použití rázové radiální vlny:

 • tendinitidy – úponové bolesti šlach (Achillova šlacha, šlacha dlouhé hlavy, bicepsu,…)
 • přetížení a bolesti svalů
 • myalgie – svalová bolest
 • regenerace po zátěži
 • trigger points
 • bolestivost měkkých tkání
 • akutní i chronické bolesti krční, hrudní i bederní páteře
 • tenisový / golfový loket
 • bolesti ramen, loktu
 • patní ostruha
 • celulitida
 • obličejové vrásky

 

Kdy není vhodné rázovou vlnu použít?

 • zhoubná nádorová onemocnění
 • akutní bakteriální/virová onemocnění, horečka
 • medikace pro zvýšení ředění krve
 • otevřené rány
 • těhotenství – v oblasti břicha a v prvním trimestru
 • nedávná aplikace koktikoidů v místě bolesti- po dvou týdnech
 • onemocnění jater
 • poruchy srážlivosti krve

 

Možné nežádoucí účinky v místě aplikace:

 • zarudnutí kůže – zvýšené prokrvení
 • dočasné zvýšení bolestivosti, do několika hodin ustoupí
 • hematom – jen vyjímečně u klientů trpících zvýšenou tvorbou hematomů obecně

 

Aplikace rázové vlny není bezpocitová terapie, nicméně je velmi dobře snesitelná.

 

Další informace:

www.fyzioklinika.cz

www.revmacentrum.cz

www.fyzioterra.cz

http://www.medicom.cz/UserFiles/File/Lekarske/Stroz%20Masterpuls%20Ultra%20brozura.pdf

Ceník

Veškeré výkony jsou poskytovány pouze na přímou úhradu klientem – možnost platby kartou nebo hotově.

Vystavení potvrzení pro pojišťovnu 40,- Kč
Vyplnění hlášení pro pojišťovnu 100,- Kč
50 min fyzioterapie (vyšetření, léčba…) 650,- Kč

 


Nabídka zvýhodněných balíčků

Individuální fyzioterapie -“ balíček 1″

Indiv.terapie – 60 min (50 min práce s klientem, 10 min. zápis, odložení/oblečení klienta)

 

Rázová vlna -“ balíček 2″

Aplikace rázové vlny BEZ individuál.terapie

Délka první návštěvy je 45 min. Každá další aplikace trvá 10 – 20 min.
Bez předchozího vyšetření fyzioterapeutem léčbu rázovou vlnou na našem pracovišti NEPROVÁDÍME!
Vyšetření musí předcházet i každé první návštěvě při změně ošetřované oblasti.

ZDARMA:  vstupní vyšetření ( 30 min.)
ZDARMA:  aplikace V-Actor
ZDARMA:  aplikace kineziotapu

 

Kombinace fyzioterapie a RV -“ balíček 3″

30 min fyzioterapie + RV 6000 rázů na ošetřovaný segment + kineziotape ZDARMA + vyšetření ZDARMA
Celkový čas 60 min

6x …………………… 4 600 Kč
10x ………………… 7 500 Kč

 


Pozn.:
– Předplacené karty mají platnost 12 měsíců
– Předplacené karty jsou plně přenositelné  po předchozím vyšetření nového majitele.