Fyzioterapie

Kineziologický rozbor

Kineziologie je nauka o pohybu, která nám umožňuje pochopit individualizované pohybové programy našeho těla.

Kineziologický rozbor je soubor diagnostických postupů, které využívá fyzioterapeut ke stanovení fyzioterapeutické diagnózy a na základě tohoto k vytvoření terapeutického plánu.

Metody

Mobilizační techniky

Mobilizace je součástí manuální terapie, při které postupně odstraňujeme kloubní blokády a tím obnovujeme pohyblivost v daném kloubu, popřípadě segmentu páteře.

Mobilizační techniky jsou šetrné, jemné opakující se pohyby na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu, k usnadnění aktivace příslušných svalů, svalových skupin se využívá dechu a pohledu očí.

Metody měkkých tkání

Pomocí měkkých technik ovlivňujeme tzv.měkké tkáně, mezi ně patří kůže, podkoží, svaly, facie a svalové úpony.

Terapie dle Ludmily Mojžíšové

Diagnosticko léčebná metoda založena na odstranění svalových spazmů, mobilizaci žeber a aktivním, pravidelném cvičením. Pomáhá pacientům s vertebrogenními potížemi (bolesti zad), bolestmi hlavy (migrény), gynekologické potíže (funkční sterilita, neplodnost,bolestivá menstruace), dysfunkci svalů pánevního dna.

McKenzie metoda

Terapie vychází z výsledků vyšetření opakovaných pohybů, resp. stanoví se směrová preference ­neboli pohyb, který centralizuje nebo odstraňuje bolest a upravuje rozsah pohybu. Více na www.mckenzie.cz

SM systém

Cvičením s SM systémem zapojíte svalové řetězce a hluboko uložené svaly a vytvoříte si přirozený svalový korzet. Tím ochráníte vaši páteř před degenerativními změnami nebo při nadměrné zátěži. http://spiralstabilization.com/cz/

Kniha SM Systém Zdravá záda popisuje principy metody a léčebného cvičení dle MUDr. Richarda Smíška.

Cvičení na labilních plochách

Labilní plochy se používají při tréninku v rámci senzomotorické stimulace. Pro většinu živočichů a zejména pro člověka, který se běžně pohybuje po dvou, má velký význam už samo udržování polohy a rovnováhy. Přitom i sezení a stání je u člověka výsledek poměrně dlouhého učení.

Při špatném držení těla a nezdravém způsobu života se některé svaly trvale a přitom nevědomky přetěžují, takže člověk pak trpí různými bolestmi zad a podobně.

Poruchy tohoto druhu se dají léčit pohybovou terapií, například senzomotorickou stimulací, při níž si organismus vytváří lepší souhru mezi vjemy a pohyby

.BOSU® Profi balance trainerVýsledek obrázku pro Airex        Výsledek obrázku pro Airex                    Balanční masážní polštářek LIFEFIT BALANCE CUSHION 33cm zelený

Cvičení na Flowin

Je založen na přirozených a plynulých pohybech bez doskoků a zatížení kloubů. Při cvičení se využívá jen hmotnost těla. FLOWIN®Používáme tuto pomůcku při treninku oslabených svalů, např. k nácviku stability kolenního kloubu po úrazech a k posilování hlubokého stabilizačního systému.

FLOWIN® FYZIO

Metoda Roswithy Brunkow

Jsou vzpěrná cvičení, která jsou založena na správném nastavení aker horních a dolních končetin a využívá polohy motorické ontogeneze.

Používá se v rámci prevence a terapie u dětí a dospělých, kteří mají poruchu držení těla a pohybových vzorců, přetížení a vadná postavení kloubů, centrální poruchy hybnosti, onemocnění páteře, urogynekologická onemocnění (inkontinence, funkční sterilita), neurologické nemoci.

 

Metoda dle Kabata

Základem metody jsou velké pohybové stereotypy vedené tzv. diagonálním směrem se současnou rotací. Stavebními prvky jsou: pohybové vzory, proprioceptivní stimulace s výrazným protáhnutím cvičené části, posilování oslabených svalů silnějšími svaly, maximální odpor, kontakt terapeuta, tlak, tah a přesné načasování průběhu cviku.

Metoda ACT

Akrální koaktivační terapie (ACT®) dle Palaščákové Špringrové rozvíjí od roku 2000 vybrané principy metody R. Brunkow o nové současné vědecké poznatky v oblasti neurofyziologie a psychofyziologie. http://rehaspring.cz/act.php

 

Kineziotaping

Cílem je dosažení normotonusu (normálního svalového napětí), snižování bolesti, zvětšení rozsahu funkce kloubů, zlepšení mikrocirkulace a fungování lymfatického systému.

 

Výsledek obrázku pro kineziotape

Vyšetření nohy

Na správné funkci nohy a chodidla závisí postavení celého těla.

Vyšetření nohy zahrnuje:

  • držení těla
  • stoj
  • chůzi
  • vyšetření funkčnosti kloubů nohy a dolní končetiny
  • zkoušky stability
  • a vyšetření systémem Podoskop a Podocam

Podoskop je moderní diagnostický přístroj, který slouží k odhalení ortopedických vad nohou.

Podocam je systém tvou webových kamer s automatickým ostřením , který následně umožní zhotovení záznamů a jejich přenesení do PC.

Díky záznamu můžeme hodnotit v čase efekt terapeutických postupů, které jsme zvolily.

Výsledek obrázku pro podocam

Reflexní masáže
Cvičení pánevního dna

Pokud jsou svaly pánevního dna oslabené vzniká stresová inkontinence, tzn. únik moči při zvýšeném vnitrobřišním tlaku, například během kašlání, kýchání, smíchu nebo při zvedání těžších věcí.

U nás na pracovišti léčba dle : Fyzioterapeutický koncept dle PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

http://www.ppapelvic.com/o-ppa.html

Pro diagnostiku aktivity a relaxace a pro sledování vývoje terapie využíváme Ultrazvuk QSONO Q3

Pomůcky ke cvičení pánevního dna – viz. Maloobchodní prodej

Fyzikální terapie

Elektroléčba
Je neinvazivní terapeut.metoda založená na průchodu elektrického proudu tkáňěmi organismu.

El.proud je aplikován kontaktně pomocí elektrod přímo přes kůži pacienta především za účelem tlumení akutních a chronických bolestí pohybového aparátu, léčby poruch svalového napětí a svalové funkce , obnovení rozsahu pohybuv kloubech, snížení ototku apodpory periferního prokrvení.

Výsledek obrázku pro btl premiumVýsledek obrázku pro btl premium

Ultrazvukové terapie

Využití mechanické energie podélného vlnění , prostupujícího měkkými tkáněmi organismu do hloubky. Mechanické vůlnění je tkání absorvováno a přeměněno v energii tepelnou , zárověň dochází k mikromasáži. UZ je určena k uvolnění svalů a vazivové tkáně, lokálnímu prokrvení, snížení otoku a urychlení látkové výměny.

 

Výsledek obrázku pro btl premium

Laserová terapie

Aplikace nízkoenergetického monochromatického koherentního záření ve formě laserového paprsku.

Laser. paprsek je tkání absorvována jeho energie je předána buňkám tkáně k obnovení normální funkce.

Určeno pro léčbu bolestivách úponových stavů léčbě traumatických a zánětlivých stavů kůže.

Magnetoterapie

Metoda založená na působení magnetické složky elektromagnet. pole na tkáně organismu.

V cílové tkáni se uplatňují zejména učinky vazodilatační, analgetický, myorelaxanční a antiedematozní.

Arduino 

Rázová vlna