Seznamte se s naším personálem, který je tu pro Vás…

 

Hana Koukalová

Hlavní odpovědná osoba zdravotního zařízení, která se oboru fyzioterapie věnuje aktivně od roku 1983 . Od roku 2004 pracuje na základě rozhodnutí MZ ČR o Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

 • Nástavbové studium v oboru „Rehabilitační pracovník  -­ fyzioterapeut“ (1983)
 • Atestace v oboru „LTV“ (1992)
 • Certifikovaný lymfoterapeut
 • Certifikovaný Brunkow terapeut
 • Certifikovaný instruktor flowin basic
 • Certifikát ­ fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
 • Certifikát Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy

Kurzy

 • Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) a její aplikace v praxi
 • McKenzie terapeut ­ část A – ­E
 • SM systém Dr. Smíška
 • TRX course L1
 • Manuální lymfodrenáž
 • Kurs kinesiotaping ­ mezinárodní osvědčení
 • Bruegger koncept
 • Posturalní terapie segmentální instability na neuro­ortopedické pomůcce Posturomed u bolesti zad posturálního původu
 • Projekce bolesti v pohybovém aparátu
 • Fyzikální terapie v praxi
 • Maitlandův koncept
 • Školení v oboru neinvazivní laserové terapie
 • Komplexní terapie ramene
 • Infokurz spirální dynamiky
 • Aromaterapeutické masáže
 • Škola zad
 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Kostrčový syndrom a diferenciální diagnostika vadného postavení pánve
 • Manuální terapie podle Mojžíšové
 • Reflexní masáže
 • Léčba skolióz kombinací manuální terapie, reflexní lokomoce a technik posturální korekce
 • Taping v práci fyzioterapeuta
 • Kineziologie­patokineziologie dolní končetiny a nohy
 • Testování a trénink funkční dynamické stabilizace
 • Propriofoot concept
 • Podiatrické minimum ­ vyšetření na plantoskopu+ Podocam
 • BOSU ­ cardio diplom

 

Iva Drábková
 • Nástavbové studium v oboru „Rehabilitační pracovník ­ fyzioterapeut“ (1982)
 • Certifikovaný Brunkow terapeut
 • Certifikát ­ fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
 • Certifikovaný kurz Taping ­ prevence poruch poybového aparátu

Kurzy

 • SM systém Dr. Smíška
 • Funkční dynamická stabilizace a její trénink
 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Projekce bolesti v pohybovém aparátu
 • Fitness Instructor ­ Pilatesova metoda cvičení
 • Komplexní terapie krční páteře
 • Školení v oboru neinvazivní laserové terapie
 • Manuální terapie podle Mojžíšové
 • Syndrom kostrče a pánevního dna
 • Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence
 • McKenzie metoda ­ A – ­D

Konference

 • Nové trendy v neurorehabilitaci (2007)

 

Bc. Tereza Kormosová
 • Od roku 2012 pracuje na základě rozhodnutí MZ ČR o Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
 • VŠ J.E.Purkyně v Ústí nad Labem 2011
 • Certifikát RHB léčba některých druhů ženské sterility metodou L. Mojžíšové
 • Certifikát ­ Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
 • Certifikovaný kurz Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Kurzy

 • SM systém Dr. Smíška
 • Funkční kondiční trenink ve fyzioterapii
 • Kineziologie ­ patokineziologie dolní končetiny a nohy
 • Testování a trénink dynamické stabilizace
 • Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie

 

Bc. Marija Černá
 • Od roku 2012 pracuje na základě rozhodnutí MZ ČR o Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
 • VŠ J.E.Purkyně Ústí nad Labem, 2011
 • Certifikát ­ Diagnostika a terapie funkčních poruch
 • Certifikát ­ Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace

Kurzy

 • SM systém Dr. Smíška certifikovaný kurz Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • Kurz Cvičení na míči,labilních plochách a s overbally
 • Kurz Testování a trenink funkční dynamické stabilizace

 

ThDr. Libuše Pipková, DiS.
 • Od roku 2016 pracuje na základě rozhodnutí MZ ČR o Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
 • Certifikát Metoda Roswity Brunkow
 • Certifikát Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
 • Vyšší zdravotnická škola Karlovy Vary 2001

Kurzy

 • Komplexní přístup k diagnostice a terapii nosných kloubů
 • Kineziologie – patokineziologie dolní končetiny a nohy
 • Testování a trenink funkční dynamické stabilizace
 • Cvičení na míči , labilních plochách a s overbally
 • Certifikovaný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
 • Kurz Propriofoot concept
 • Kurz Cvičení na míči, labilních plochách a s overbally
 • Kurz PNF a její aplikace v praxi

 

Bc. Jana Závůrková
 • Od roku 2015 pracuje na základě rozhodnutí MZ ČR o Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
 • VŠ J.E.Purkyně Ústí nad Labem, 2014
 • Certifikát Akrální koaktivační terapie ( ACT )
 • Certifikát Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy

Kurzy

 • Kinesiotaping
 • Funkční aktivace nohy
 • Propriofoot
 • Fytioterapie po úrazech ve sportu
 • Blackroll Trainer

 

Bedřich Jebavý

nevidomý masér pro ZZ

 

Michaela Kuncová

pokud k nám zavoláte či přijdete, budete s ní řešit Vaše objednávání a přeobjednávání, zajišťuje fyzikální terapii, distribuci stélek do obuvi, zdravotních pomůcek a celkovou koordinaci chodu pracoviště.