Červeného kříže 2564, Česká Lípa 470 06 778 005 608
Logo Rehabilitace Hana Koukalová

Tým

Hana Koukalová

Hlavní odpovědná osoba zdravotního zařízení, která se oboru fyzioterapie věnuje aktivně od roku 1983 . Od roku 2004 pracuje na základě rozhodnutí MZ ČR o Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

 • Nástavbové studium v oboru "Rehabilitační pracovník  -­ fyzioterapeut" (1983)
 • Atestace v oboru "LTV" (1992)
 • Certifikovaný lymfoterapeut
 • Certifikovaný Brunkow terapeut
 • Certifikovaný instruktor flowin basic
 • Certifikát ­ fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence

Kurzy

 • Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) a její aplikace v praxi
 • McKenzie terapeut ­ část A - ­E
 • SM systém Dr. Smíška
 • TRX course L1
 • Manuální lymfodrenáž
 • Kurs kinesiotaping ­ mezinárodní osvědčení
 • Bruegger koncept
 • Posturalní terapie segmentální instability na neuro­ortopedické pomůcce Posturomed u bolesti zad posturálního původu
 • Projekce bolesti v pohybovém aparátu
 • Fyzikální terapie v praxi
 • Maitlandův koncept
 • Školení v oboru neinvazivní laserové terapie
 • Komplexní terapie ramene
 • Infokurz spirální dynamiky
 • Aromaterapeutické masáže
 • Škola zad
 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Kostrčový syndrom a diferenciální diagnostika vadného postavení pánve
 • Manuální terapie podle Mojžíšové
 • Reflexní masáže
 • Léčba skolióz kombinací manuální terapie, reflexní lokomoce a technik posturální korekce
 • Taping v práci fyzioterapeuta
 • Kineziologie­patokineziologie dolní končetiny a nohy
 • Testování a trénink funkční dynamické stabilizace
 • Propriofoot concept
 • Podiatrické minimum ­ vyšetření na plantoskopu+ Podocam
 • BOSU ­ cardio diplom

Iva Drábková

 • Nástavbové studium v oboru "Rehabilitační pracovník ­ fyzioterapeut" (1982)
 • Certifikovaný Brunkow terapeut
 • Certifikát ­ fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
 • Certifikovaný kurz Taping ­ prevence poruch poybového aparátu

Kurzy

 • SM systém Dr. Smíška
 • Funkční dynamická stabilizace a její trénink
 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Projekce bolesti v pohybovém aparátu
 • Fitness Instructor ­ Pilatesova metoda cvičení
 • Komplexní terapie krční páteře
 • Školení v oboru neinvazivní laserové terapie
 • Manuální terapie podle Mojžíšové
 • Syndrom kostrče a pánevního dna
 • Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence
 • McKenzie metoda ­ A - ­D

Konference

 • Nové trendy v neurorehabilitaci (2007)

Bc. Tereza Kormosová

 • Od roku 2012 pracuje na základě rozhodnutí MZ ČR o Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
 • VŠ J.E.Purkyně v Ústí nad Labem 2011
 • Certifikát RHB léčba některých druhů ženské sterility metodou L. Mojžíšové
 • Certifikát ­ Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
 • Certifikovaný kurz Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Kurzy

 • SM systém Dr. Smíška
 • Funkční kondiční trenink ve fyzioterapii
 • Kineziologie ­ patokineziologie dolní končetiny a nohy
 • Testování a trénink dynamické stabilizace
 • Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie

Bc. Marija Černá

 • Od roku 2012 pracuje na základě rozhodnutí MZ ČR o Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
 • VŠ J.E.Purkyně Ústí nad Labem, 2011
 • Certifikát ­ Diagnostika a terapie funkčních poruch
 • Certifikát ­ Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace

Kurzy

 • SM systém Dr. Smíška certifikovaný kurz Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • Kurz Cvičení na míči,labilních plochách a s overbally
 • Kurz Testování a trenink funkční dynamické stabilizace

ThDr. Libuše Pipková , DiS.

 • Od roku 2016 pracuje na základě rozhodnutí MZ ČR o Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
 • Certifikát Metoda Roswity Brunkow
 • Certifikát Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
 • Vyšší zdravotnická škola Karlovy Vary 2001

Kurzy

 • Komplexní přístup k diagnostice a terapii nosných kloubů
 • Kineziologie - patokineziologie dolní končetiny a nohy
 • Testování a trenink funkční dynamické stabilizace
 • Cvičení na míči , labilních plochách a s overbally
 • Certifikovaný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
 • Kurz Propriofoot concept
 • Kurz Cvičení na míči, labilních plochách a s overbally
 • Kurz PNF a její aplikace v praxi

Bc. Jana Závůrková

 • Od roku 2015 pracuje na základě rozhodnutí MZ ČR o Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
 • VŠ J.E.Purkyně Ústí nad Labem, 2014
 • Certifikát Akrální koaktivační terapie ( ACT )

Kurzy

 • Kinesiotaping
 • Funkční aktivace nohy
 • Propriofoot
 • Fytioterapie po úrazech ve sportu
 • Blackroll Trainer

Bedřich Jebavý

nevidomý masér pro ZZ

Michaela Kuncová

pokud k nám zavoláte či přijdete, budete s ní řešit Vaše objednávání a přeobjednávání, zajišťuje fyzikální terapii, distribuci stélek do obuvi, zdravotních pomůcek a celkovou koordinaci chodu pracoviště.