Fyzioterapie – to je taková „detektivka“ s dobrým koncem, kterou čtu skoro 40 let.

Snažím se o individuální lidský přístup, komplexní pohled na klienta, poctivou práci a především o spolupráci s klientem.
Jsem přesvědčena o tom, že když tato spolupráce funguje , pomůže Vám odkrýt podstatu / příčinu bolesti Vašeho těla , ulevit od bolesti a zabránit dalšímu opakování nebo rozvoji problému/bolesti .
Kladu důraz na důkladné relevantní vyšetření Vašeho pohybového aparátu s důrazem na odhalení příčiny obtíží.

Využívám svých znalostí a zkušeností o tzv. "funkčních svalových řetězcích", které "přenáší" bolest na vzdálenější místa od příčiny, poškození.

Mým cílem je co nejrychleji identifikovat příčinu Vašich problémů a s Vaší spoluprací je co nejdříve odstranit.
Není výjimkou, že klient odchází již po první návštěvě s výraznou úlevou.

Proto u mne vyšetření a prvotní zácvik trvá min 60 min.

Další pokračování a frekvenci návštěv si určuje klient sám dle svých potřeb a dosažených výsledků .

Objednací doba většinou do 3 dnů.

K dalšímu "tréninku" nebo k udržení naučeného je možné využít skupinových cvičení v České Lípě na ZŠ Slovanka:

  • Úterý – labilní plochy – BOSU
  • Čtvrtek – Cvičení kondiční, s vlastní vahou, s therabandem, overbalem apod

 

Vlastním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie dle ustanovení § 67 zákona č. 96\2004 Sb. ve znění vyhl. č.4/2010Sb.

 

 

 

Plán léto 2024

31.5. - 7.6. Dovolená
17.6. - 2.7. Dovolená (babičkovské povinnosti)
1.8. - 31.8. Dle objednaných klientů
1.9. - 13.9. Dovolená
Od 16.9. – 2 dny v týdnu, dle objednaných klientů

Cvičení na Slovance
Cvičení na Slovance bude opět pokračovat v úterky a čtvrtky, vždy od 18:00.

Začínáme od 19.9.

Důležité upozornění
Není možné osobní objednání na terapii.
Prosím, pro dojednání termínu využijte možnost kontaktu nejlépe přes telefon.

Omluva z terapie je možná pomocí SMS, ale i přes Viber, WhatsApp nebo email.
Veškerá úhrada služeb je pomocí hotovosti nebo platební karty.