Vzdělání

 • Nástavbové studium v oboru „Rehabilitační pracovník  -­ fyzioterapeut“ (1983)
 • Atestace v oboru „LTV“ (1992)
 • Certifikovaný lymfoterapeut
 • Certifikovaný Brunkow terapeut
 • Certifikovaný instruktor flowin basic
 • Certifikát ­ fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
 • Certifikát Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy

Kurzy

 • Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) a její aplikace v praxi
 • McKenzie terapeut ­ část A – ­E
 • SM systém Dr. Smíška
 • TRX course L1
 • Manuální lymfodrenáž
 • Kurs kinesiotaping ­ mezinárodní osvědčení
 • Bruegger koncept
 • Posturalní terapie segmentální instability na neuro­ortopedické pomůcce Posturomed u bolesti zad posturálního původu
 • Projekce bolesti v pohybovém aparátu
 • Fyzikální terapie v praxi
 • Maitlandův koncept
 • Školení v oboru neinvazivní laserové terapie
 • Komplexní terapie ramene
 • Infokurz spirální dynamiky
 • Aromaterapeutické masáže
 • Škola zad
 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Kostrčový syndrom a diferenciální diagnostika vadného postavení pánve
 • Manuální terapie podle Mojžíšové
 • Reflexní masáže
 • Léčba skolióz kombinací manuální terapie, reflexní lokomoce a technik posturální korekce
 • Taping v práci fyzioterapeuta
 • Kineziologie­patokineziologie dolní končetiny a nohy
 • Testování a trénink funkční dynamické stabilizace
 • Propriofoot concept
 • Podiatrické minimum ­ vyšetření na plantoskopu+ Podocam
 • BOSU ­ cardio diplom