Individuální fyzioterapie

Individuální fyzioterapie zahrnuje podrobné kineziologické vyšetření včetně anamnézy, které odhalí možné příčiny, ale i důsledky poruch v pohybovém aparátu.
Kineziologické vyšetření spočívá především v pozorování klienta a jeho pohybového chování.
Samotný pohybový projev velmi napoví, jakým směrem by se mohla léčba ubírat.
Pro ověření předpokladů a závěrů, které fyzioterapeut má, slouží velké množství specifických testů, hmatů a vyšetřovacích metod, které v ideálu poodhalí příčinu klientových obtíží.
Fyzioterapeut poté zvolí vhodnou metodu léčby, individuálně a na míru klientovi.
Léčba se skládá z 20% z uvolnění svalových spasmů, aktivních trigger pointů, mobilizace či manipulace periferních kloubů nebo páteře a 80% tvoří nácvik aktivního pohybu a správného zatěžování dané oblasti a následně zapojení do celkového pohybového projevu těla.

Předpokladem úspěšné léčby je především motivace klienta se zbavit potíží.
Aktivní cvičení a změna stereotypu zátěže v práci či při sportu jsou velice důležité, pokud má dojít k odstranění potíží s dlouhodobým efektem.

Pokud by klient nebyl instruován k samostatnému cvičení, léčba by byla krátkodobá a velice neefektivní.

Mobilizační techniky

Mobilizace je součástí manuální terapie, při které postupně odstraňujeme kloubní blokády a tím obnovujeme pohyblivost v daném kloubu, popřípadě segmentu páteře.

Mobilizační techniky jsou šetrné, jemné opakující se pohyby na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu, k usnadnění aktivace příslušných svalů, svalových skupin se využívá dechu a pohledu očí.

Metody měkkých tkání

Pomocí měkkých technik ovlivňujeme tzv.měkké tkáně, mezi ně patří kůže, podkoží, svaly, facie a svalové úpony.

Terapie dle Ludmily Mojžíšové

Diagnosticko léčebná metoda založena na odstranění svalových spazmů, mobilizaci žeber a aktivním, pravidelném cvičením. Pomáhá pacientům s vertebrogenními potížemi (bolesti zad), bolestmi hlavy (migrény), gynekologické potíže (funkční sterilita, neplodnost,bolestivá menstruace), dysfunkci svalů pánevního dna.

McKenzie metoda

Terapie vychází z výsledků vyšetření opakovaných pohybů, resp. stanoví se směrová preference ­neboli pohyb, který centralizuje nebo odstraňuje bolest a upravuje rozsah pohybu. Více na www.mckenzie.cz

SM systém

Cvičením s SM systémem zapojíte svalové řetězce a hluboko uložené svaly a vytvoříte si přirozený svalový korzet. Tím ochráníte vaši páteř před degenerativními změnami nebo při nadměrné zátěži. http://spiralstabilization.com/cz/

Kniha SM Systém Zdravá záda popisuje principy metody a léčebného cvičení dle MUDr. Richarda Smíška.

Cvičení na labilních plochách

Labilní plochy se používají při tréninku v rámci senzomotorické stimulace. Pro většinu živočichů a zejména pro člověka, který se běžně pohybuje po dvou, má velký význam už samo udržování polohy a rovnováhy. Přitom i sezení a stání je u člověka výsledek poměrně dlouhého učení.

Při špatném držení těla a nezdravém způsobu života se některé svaly trvale a přitom nevědomky přetěžují, takže člověk pak trpí různými bolestmi zad a podobně.

Poruchy tohoto druhu se dají léčit pohybovou terapií, například senzomotorickou stimulací, při níž si organismus vytváří lepší souhru mezi vjemy a pohyby

.BOSU® Profi balance trainerVýsledek obrázku pro Airex        Výsledek obrázku pro Airex                    Balanční masážní polštářek LIFEFIT BALANCE CUSHION 33cm zelený

Cvičení na Flowin

Je založen na přirozených a plynulých pohybech bez doskoků a zatížení kloubů. Při cvičení se využívá jen hmotnost těla. FLOWIN®Používáme tuto pomůcku při treninku oslabených svalů, např. k nácviku stability kolenního kloubu po úrazech a k posilování hlubokého stabilizačního systému.

 

Metoda Roswithy Brunkow

Jsou vzpěrná cvičení, která jsou založena na správném nastavení aker horních a dolních končetin a využívá polohy motorické ontogeneze.

Používá se v rámci prevence a terapie u dětí a dospělých, kteří mají poruchu držení těla a pohybových vzorců, přetížení a vadná postavení kloubů, centrální poruchy hybnosti, onemocnění páteře, urogynekologická onemocnění (inkontinence, funkční sterilita), neurologické nemoci.

 

Metoda dle Kabata

Základem metody jsou velké pohybové stereotypy vedené tzv. diagonálním směrem se současnou rotací. Stavebními prvky jsou: pohybové vzory, proprioceptivní stimulace s výrazným protáhnutím cvičené části, posilování oslabených svalů silnějšími svaly, maximální odpor, kontakt terapeuta, tlak, tah a přesné načasování průběhu cviku.

Metoda ACT

Akrální koaktivační terapie (ACT®) dle Palaščákové Špringrové rozvíjí od roku 2000 vybrané principy metody R. Brunkow o nové současné vědecké poznatky v oblasti neurofyziologie a psychofyziologie. http://rehaspring.cz/act.php

 

Kineziotaping

Cílem je dosažení normotonusu (normálního svalového napětí), snižování bolesti, zvětšení rozsahu funkce kloubů, zlepšení mikrocirkulace a fungování lymfatického systému.

 

Výsledek obrázku pro kineziotape

Vyšetření nohy

Na správné funkci nohy a chodidla závisí postavení celého těla.

Vyšetření nohy zahrnuje:

  • držení těla
  • stoj
  • chůzi
  • vyšetření funkčnosti kloubů nohy a dolní končetiny
  • zkoušky stability
  • a vyšetření systémem Podoskop a Podocam

Podoskop je moderní diagnostický přístroj, který slouží k odhalení ortopedických vad nohou.

Podocam je systém tvou webových kamer s automatickým ostřením , který následně umožní zhotovení záznamů a jejich přenesení do PC.

Díky záznamu můžeme hodnotit v čase efekt terapeutických postupů, které jsme zvolily.

Výsledek obrázku pro podocam

Cvičení pánevního dna

Pokud jsou svaly pánevního dna oslabené vzniká stresová inkontinence, tzn. únik moči při zvýšeném vnitrobřišním tlaku, například během kašlání, kýchání, smíchu nebo při zvedání těžších věcí.

U nás na pracovišti léčba dle : Fyzioterapeutický koncept dle PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

http://www.ppapelvic.com/o-ppa.html

Pro diagnostiku aktivity a relaxace a pro sledování vývoje terapie využíváme Ultrazvuk QSONO Q3

 

Dornova metoda PLUS

Co to znamená a co nabízíme ?

Strávíte se mnou na prvním vyšetření min. 3 hod, kdy srovnáme délku dolních končetin ,podíváme se na postavení kolen, kotníků, pánve, ramen a zaměříme se na místo(a) bolesti – záda, loket, paty,bolesti hlavy, čelisti, špatný skus apod.
Ošetření je zakončeno BREUSSOVOU MASÁŽÍ
Je možná kombinace s lokálním  ošetřením Rázovou vlnou.

Po „srovnání kostí v těle“ Dornovou metodou Plus je vhodné pokračovat v aktivním cvičení (min 10 min denně).
Nejjednodušší a nejlepší se jeví cvičení SMS systému Dr. Smíška – hradí všechny zdravotní pojišťovny.
Na našem pracovišti s tímto systémem běžně pracujeme. Lano na cvičení je možné zakoupit přes internet – my neprodáváme.

Kontrola po „srovnání“ je podle domluvy terapeut x klient – za 3 dny, týden, měsíc, není potřeba.

Důležité:
Dodržovat jednoduché cvičení každý den – 5 min jeden měsíc, pak 1x za 14 dní nebo dle doporučení terapeuta a pokračovat v příp. autoterapii dle doporučení terapeutem.

Info:
http://www.dornova-metoda.com
https://www.facebook.com/DornovaMetodaPlus/
http://www.spiralstabilization.com/cz/

Manuální lymfodrenáž

Manuální lymfodrenáž je terapeutická technika, kdy terapeut jemným tlakem ruky provádí konkrétní hmaty jimiž dochází k uvolnění lymfy a jejímu dalšímu posunu z mezibuněčného prostoru, přes kapiláry, mízní cévy, uzliny a následně nasátí lymfy do krevního řečiště, kdy hlavní mízovod ústí do horní duté žíly v blízkosti srdce.

Čerpáno z https://www.fyzioklinika.cz/ a https://www.fyzioterra.cz/